“Iedere keer een beetje verder gaan dan je eigenlijk durft.” Een uitspraak waar Lian Smits, directeur van Sterk Huis in Goirle, zich heel erg in kan vinden “Dus ook al twijfel je, toch doen.”  Elke keer een stapje zetten naar meer autonomie, want dat is wat ze ziet als emancipatie: voor vrouwen en mannen. Smits is tijdens VrouwenPower op 8 maart een van de gasten in de speciale Bikse Talkshow.

Lian Smits, directeur-bestuurder van Sterk Huis.

De uitspraak die voor Smits zo herkenbaar is, is afkomstig van Ciska Dresselhuys, vroeger de gezaghebbende hoofdredacteur van het feministische blad Opzij. Met autonomie bedoelt Smits dat je als individu onafhankelijk moet zijn en je lot niet afhangt van een ander. Zoals bij echtscheidingen wel gebeurt en dan blijkt dat het – doorgaans – de vrouw is die met name financieel moeite heeft om op eigen benen te staan. Onafhankelijk zijn in denken, autonoom keuzes maken in verbinding met voor jou belangrijke mensen. Maar onafhankelijk zijn is niet een vorm van egoïsme, benadrukt de directeur van Sterk Huis, want  je maakt ook deel uit van een gemeenschap.

Versterken

Het grote belang van autonomie ziet Lian Smits dagelijks in haar werk. Sterk Huis (een fusie van Kompaan en De Bocht) is een instelling die mensen helpt die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld, een complexe echtscheiding, kinderen met gedragsproblemen, seksueel misbruik of zwangerschap op jonge leeftijd.  Smits is ervan overtuigd dat veel situaties niet uit de hand waren gelopen als de man of vrouw in staat waren geweest om hun emoties te verwoorden, om uit te leggen wat ze denken, voelen en willen. 

Iedere keer een beetje verder gaan dan je eigenlijk durft

De hulp aan de cliënten van Sterk Huis is er dan ook op gericht om hen daarin te versterken, hun kwetsbaarheid te verminderen en hen een kans te geven op een goede toekomst. Maar niks geen soft gedoe, Smit houdt ervan het beestje bij zijn naam te noemen. 
Sterk Huis doet dan ook meer dan opvang, zorg en behandeling. De cliënten krijgen ook extra ondersteuning, zoals starten met een opleiding, een fiets om mee naar het werk te gaan of hulp bij het solliciteren.

Het staat voor Smits als een paal boven water dat met deze aanpak niet alleen de mensen zelf, maar de hele maatschappij gebaat is. Het wegwerken van ongelijkheid en achterstand draagt bij aan een meer stabiele maatschappij en bij voorbeeld ook een  betere gezondheid, zoals uit divers onderzoek is gebleken. 

Ondernemersgezin

Lian Smits is geboren in het Westbrabantse Nieuw-Vossemeer, vroeger een gebied waar mensen leefden in bittere armoede. Zelf komt ze uit een ondernemersgezin zonder geldzorgen, met veel hard werken. Het was vanzelfsprekend dat dochter Lian in Bergen op Zoom naar de middelbare school ging, ze kon goed leren. Maar even vanzelfsprekend was dat ze na schooltijd ook de handen uit de mouwen moest steken. En daar was niks mis mee, blikt ze terug. Ze mocht van haar ouders worden wat ze wilde en ze emancipeerde als vanzelf. 

Ze ging in Tilburg psychologie studeren en allengs werd haar wereld groter. Ze heeft vaak gedacht ‘dat kan ik niet’. Maar zelden betekende dat dat ze het niet ging doen. Want met het groter worden van haar wereld raakte haar rugzak steeds meer gevuld. En wat ze merkte was dat meer weten, meer zien en meer ervaren je enorm in je ontwikkeling helpt.

[Tekst Brigit Moonen en Emmanuel Naaijkens]

Over Lian Smits
Studeerde kinder- en ontwikkelingspsychologie aan de Katholieke Universiteit Brabant en volgde een master management en organisatie bij TIAS. Vervolgens ging ze in 1986 aan de slag als kinderpsycholoog en manager bij Charlotteoord en Revalidatiecentrum Leijpark. Daarna regiodirecteur bij de Raad voor de Kinderbescherming, en bestuurder bij De Bocht. In 2009 fuseerden Kompaan en De Bocht tot Sterk Huis. Lian Smits is er directeur-bestuurder. Bij Sterk Huis werken ongeveer zeshonderd mensen. 

>> www.sterkhuis.nl