Over ons

Witte gij ‘t?

De Bikse Talkshow is een activiteit van een groep Bekenaren die opereert onder de vlag van de Stichting Bikse Talkshow i.o. De initiatiefnemers willen actuele, lokale thema’s op maatschappelijk en cultureel gebied op een toegankelijke, aansprekende manier over het voetlicht brengen. De groep doet dat in nauwe samenwerking met de Bibliotheek. Het logo is een witte geit. Een bekende Brabantse zegswijze is ‘Witte gij ‘t?’ – weet jij het?

De talkshow, die voor het eerst plaats vond in februari 2018, is een nieuwe activiteit. De eerste editie met als thema Huisarts 2.0 was een groot succes. Daarom heeft de Bikse Talkshow een vervolg gekregen in november 2018 en februari 2019.

Eerder initiatieven waren een programma’s rond het thema Digitaal Hilvarenbeek (2016), en NATUURlijk Hilvarenbeek (2017).

De activiteiten van de stichting krijgen geen structurele subsidie van de overheid. Wel werden in voorgaande jaren incidentele subsidies toegekend, zowel door overheden als non-profit-organisaties. En ook zijn er sponsors die het initiatief ondersteunen. Maar vooral de belangeloze inzet vanuit  de bevolking leden maken de activiteiten mogelijk.

Het idee van de talkshow komt uit de herdenking van zeventig jaar bevrijding in 2015. Voor de lokale vestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant was dat aanleiding om een speciaal programma op te zetten: Oorlog en vrijheid. Gaandeweg echter sloten zich steeds meer lokale organisaties aan, maar ook burgers die zich persoonlijk door het thema voelden aangesproken.

Die samenwerking resulteerde in een programma met uiteenlopende activiteiten en vanuit verschillende invalshoeken. Sociaal, cultureel, historisch, maatschappelijk. En generatie overstijgend, met lijnen van verleden (oorlog) naar heden (vluchtelingen).

In het najaar van 2019 speelt de Stichting Bikse Talkshow i.o. een actieve rol bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van het zuiden van Nederland in 1944. Bovendien verleent de projectgroep medewerking aan andere lokale activiteiten.

De projectgroep bestaat uit:

Fred Hirdes
Mai van Limpt
Brigit Moonen
Emmanuel Naaijkens
Christian Vriens

Contact info@biksetalkshow.nl of 06 – 53714474

[aangepaste versie januari 2019]