Veel Nederlane-books biebders zien graag dat bibliotheken e-books  kunnen  uitlenen. Uit onderzoek blijkt dat de helft hier waarde aan hecht. Iets minder Nederlanders, 4 op de 10, vinden dat bibliotheken ook de nieuwste e-books moeten aanbieden. Het aanbod is echter beperkt omdat nog niet voor alle e-books licenties zijn verkregen van de uitgevers.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft het bureau Ipsos gevraagd onderzoek te doen naar de behoeften van Nederlanders over de uitleen van e-books door de openbare bibliotheek. De omvang van de steekproef omvatte ruim 1000 respondenten.

Om mee te gaan met de digitale ontwikkelingen vindt de helft dat de bibliotheken alle beschikbare e-books moeten kunnen aanbieden aan hun leden. Uitgevers zullen in dat geval toestemming moeten geven om dat te doen. Driekwart van de Nederlanders verwacht dat het e-book het papieren boek niet zal vervangen.

Met uitgevers worden licentieovereenkomsten gesloten voor het beschikbaar stellen van e-books via de bibliotheek. Op dit moment is ongeveer 25% van het totaal van de beschikbare e-book titels verkrijgbaar via de openbare bibliotheek. Het betreft veelal oudere titels en dan nog alleen de titels die uitgevers beschikbaar willen stellen. Niet alle uitgevers willen zaken doen met de bibliotheken.

De bibliotheken zijn voorstander van een systeem waarbij een billijke vergoeding (een leenrechtvergoeding) wordt betaald voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermd werk, net zoals dit gebruikelijk is voor fysieke boeken.

De VOB is een brancheorganisatie die slagvaardig, flexibel en vraaggestuurd optreedt als belangenbehartiger, contractpartij, dienstverlener, ontmoetingsplaats en werkgeversorganisatie. Versterking van de maatschappelijke rol van de leden staat centraal.

[Bron: persbericht]