De dorpskernen van de gemeente Hilvarenbeek bruisen van de activiteiten. Op het gebied van sport, spel, cultuur, ontspanning – noem maar op. En nu is  weer iets nieuws: het B.O.E.K. festival dat elk jaar in het voorjaar plaatsvindt.

De afkorting staat voor de missie: Binden, Ontdekken, Ervaren en Kennis-maken/delen. Een hele mond vol, dus we houden het gewoon bij B.O.E.K. Maar die woorden staan wel ergens voor. Namelijk dat we inwoners  bij elkaar brengen (binden), dat we ze met dingen in aanraking willen brengen die ze nog niet kennen (ontdekken), we ze mee willen laten doen (ervaren), en er ook wat van opsteken. (Kennis maken en delen). Met dat laatste bedoelen we dat de ene inwoner met de kennis die hij heeft een ander vooruit kan helpen.

Een voorbeeld. Er zijn Bekenaren die heel veel van de natuur afweten. Die kunnen daar met passie over vertellen, zij weten de interessante plekjes. Zij delen op die manier kennis met anderen. Zo kan iemand die verstand heeft van computers andere inwoners helpen doe daar minder in thuis zijn. Samen komen we dus tot mooie dingen waar we als inwoners allemaal voordeel van kunnen hebben.

Bibliotheek

B.O.E.K. wil dus de onderlinge samenhang in alle kernen van de Beekse gemeenschap versterken.  De naam B.O.E.K. is niet helemaal toevallig gekozen. De samenstelling van de letters verwijst indirect naar de initiatiefnemer, De Bibliotheek Midden-Brabant.

Onder de vlag van het B.O.E.K. festival is er elk voorjaar een ander thema dat in de schijnwerpers staat. Voor 2017 is gekozen voor het thema natuur. Hilvarenbeek is een gemeente met veel en prachtig groen: bossen, heidevelden, riviertjes, weilanden, landgoederen, een broek (drassig gebied). Met zoveel groen op loopafstand beschouwen we de aanwezigheid van natuur bijna als iets vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus stellen wij – een aantal organisaties en individuen – een programma samen waarin dat thema centraal staat.

Voorgeschiedenis

Deze aanpak is niet nieuw.  In 2015 herdachten we dat Nederland zeventig jaar geleden bevrijd was van de Duitse bezetter. In Hilvarenbeek sloegen een aantal organisaties (zoals scholen, ouderen, heemkundige kring, muziekschool, comité 4 mei, lokale omroep) de handen ineen om een breed programma samen te stellen onder de noemer ‘Oorlog en vrijheid’. Voor alle generaties, voor inwoners met een uiteenlopende achtergrond.

Impressie thema Oorlog en Vrijheid in 2015.

De plaatselijke vestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant nam daartoe het initiatief. Vanuit de gedachte dat een eigentijdse bibliotheek ook een taak heeft als een bindende factor in de lokale samenleving. Door het ontsluiten van informatie, door het delen van kennis en door het maken van kennis, door het vastleggen van maatschappelijke ontwikkelingen in videofilms.

De positieve weerklank van het project ‘Oorlog en vrijheid’ smaakte naar meer. De samenwerking van uiteenlopende organisaties op één gezamenlijk thema bleek een goede formule. Organisaties (of beter: de vrijwilligers, sommigen op persoonlijke titel) keken over elkaars grenzen heen en inspireerden elkaar. Er ontstonden nieuwe netwerken.

Deze werkwijze sluit aan bij de filosofie van de participatiesamenleving, ook wel aangeduid als de ‘doe-democratie’. Burgers nemen zelf het voortouw bij activiteiten die de sociale cohesie versterken.

In 2016 kreeg deze aanpak een vervolg met het thema Hilvarenbeek Digitaal, wederom geïnitieerd vanuit de bibliotheek.

De derde editie van het project onderstreept dat het evenement zich definitief een plaats heeft verworven in de Beekse gemeenschap. Om duidelijk te maken dat het om een jaarlijkse terugkerende gebeurtenis gaat, is besloten om een overkoepelende naam in te voeren. Dat is dus het B.O.E.K. festival.

Partners 2017

Dit jaar zijn de volgende organisaties op een of andere manier betrokken bij de samenstelling van het programma met als thema Natuurlijk Hilvarenbeek. Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek, Muziek- Dans- en Theatercollectief, VVV/Land van de Hilver, De Werckwinkel, cultureel centrum Elckerlyc, basisonderwijs Hilvarenbeek, Klik Kinderopvang, Jongerenwerk, Scouting, Museum Andreas Schotel, Safaripark Beekse Bergen, natuurvlogger Roel Diepstraten, Heemkundige Kring Ioannes Goropius Becanus, Locushaus (documentaires), Seniorenraad, KBO, Bibliotheek Midden-Brabant, Stichting Annetje van Puyenbroek en Brabants Landschap. Daarnaast zijn er burgers op persoonlijke titel actief in de organisatie.