20160417_191213In de kerkdorpen van Hilvarenbeek zijn op dit moment naar schatting een dertigtal whatsappgroepen in buurten en wijken. En hun aantal groeit gestaag. Door deze onderlinge communicatie kunnen de buurtbewoners de veiligheid in hun eigen omgeving vergroten, ook preventief.

“De omvang van een preventie-whatsapp loopt uiteen van enkele tientallen, tot wel honderd leden”, zegt Tanja Pieters, werkzaam bij Contour/De Twern en dorpsondersteuner. Zij heeft de preventie-whatsapp in Hilvarenbeek geïntroduceerd, met medewerking van de gemeente en de wijkagent. “Het grote voordeel is dat je het aantal ogen in de wijk als het ware uitbreidt om verdachte stituaties in de gaten te houden.” Ook kan de app gebruikt worden om meldingen te doen over bijvoorbeeld een inbraak of vernieling.

Het gebruik van de app vergt overigens wel de nodige discipline. De preventie-whatsapp is alleen bedoeld voor meldingen die te maken hebben met veiligheid. Dus niet over het lenen van spullen van de buren bijvoorbeeld. Daar zijn andere communicatiekanelen voor zoals Facebook.

Van elke groepsapp zit één vertegenwoordiger in de lokale regiegroep. Daar maken ook de wijkagent en een medewerker van de gemeente deel van uit. In die regiegroep worden zaken besproken betreffende de buurtveiligheid. Een deel van de buurtondersteuners is ook beheerder van een preventie-whatsapp. “Dat is een keuze van de buurtondersteuner, het is geen verplichting”, zegt Tanja Pieters.

Bewoners die een preventie-whatsapp willen starten, kunnen voor informatie contact opnemen met Tanja Pieters. Ze is bereikbaar op het kantoor van Contour/De Twern aan het Vrijthof, of per mail tanjapieters@contourdetwern.nl

Op zaterdag 23 april, tijdens de Ontdekmarkt in Elckerlyc, geeft Tanja Pieters met enkele buurtondersteuners tekst en uitleg. Aanvang 11.00 uur.

Buurtondersteuners
V.l.n.r. dorpsondersteuner Tanja Pieters, burgemeester Ryan Palmen, en twee buurtondersteuners. [Foto Jan Scherders Photography (c) ]