Kievitpaar bij nest.

Verdwijnt de Kievit uit ons landschap? Natuurbeschermingsorganisaties maken er zich al langer zorgen over dat deze zo karakteristieke vogel het onderspit delft. Toch eens goed om er bij stil te staan in het kader van NATUURlijk Hilvarenbeek.

Ondanks alle inspanningen van de organisaties, in samenwerking met boeren en vrijwilligers, blijft de positie van de Kievit hachelijk. Volgens Brabants Landschap gaat het niet goed met deze weide- en akkervogel. De maatregelen om de vogel te beschermen bieden nog onvoldoende soelaas, al gloort er een sprankje hoop.

Nu denk je misschien dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar voorbeelden uit het recente verleden laten zien dat doemscenario’s soms wel degelijk uitkomen. Peer Busink en Jan Scheirs maakten een inventarisatie van vogels in onze omgeving die het niet gered hebben. Zij doen verslag van hun zoektocht in nummer 100 van het historisch tijdschrift Tussen Paradijs en Toekomst [december 2016].

De auteurs noemen zeven vogelsoorten: het Korhoen, de Ortolaan, de Zwarte Stern, de Kuifleeuwerik, de Klapekster, de Kemphaan, de Goudplevier en de Griel. Deze vogels die we – als je van een oudere generatie bent – nog van vroeger kennen, treffen we niet meer aan in het landschap. Het zijn vogels die volgens Busink en Scheirs ‘even typerend waren voor Midden-Brabant als de langgevelboerderij, of de invloed van de katholieke kerk op het dagelijks leven’. Sommige vogelsoorten verdwenen nog maar kortgeleden, andere al in de tweede helft van de vorige eeuw.

 

Bericht in het Nieuwsblad van het Zuiden, 1950
Klapekster
Griel
Kuifleeuwerik, in volksmond ook strontpikker genoemd.
Het Korhoen is in Nederland ook uitgestorven. Gelukkig hebben we de postzegels nog…
Ortolaan
Goudplevier
Zwarte Stern