Van 20 tot en met 26 januari 2018 vindt voor de tweede maal de landelijke eHealth-week plaats. Ook in Brabant zijn op enkele locaties activiteiten om de mogelijkheden van e-health onder de aandacht te brengen.

E-health (electronic health) is een nieuwe ontwikkeling waarbij patiënten digitale ondersteuning kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de bloedruk door de patiënt thuis waarna de gegevens via de computer naar de huisarts worden gestuurd. Een ander voorbeeld: het online consult.  Zorgverlener en patiënt communiceren via de computer (b.v. met Skype) met elkaar.

Of: herhaalrecepten bestellen via je computer. Of: het plaatsen van sensoren en camera’s in een woning om de (veelal oude) bewoner op afstand te kunnen volgen. Of: het plannen van een afspraak bij de huisarts via een electronische agenda. Kortom, onder e-health vallen tal van digitale voorzieningen.

Via een persoonlijke digitale gezondheidsomgeving krijgen mensen meer inzicht in hun gezondheid. Als ze dat willen, kunnen ze (een deel van) deze gegevens delen met een behandelaar of mantelzorger. Dan hoeven zij niet steeds hun hele medische verleden opnieuw te vertellen. De zorgverlener kan hierdoor gerichter te werk gaan, sneller de juiste behandeling geven en fouten voorkomen. Patiënten krijgen meer regie over hun eigen gezondheid en kunnen sneller en beter beslissen over de kwaliteit van zorg.
Voor de zorgverleners moet deze digitale voorzieningen ertoe leiden de administratieve lastendruk afneemt. Daardoor blijft er meer tijd over voor contact met de patiënt. Ook kunnen ze makkelijk veilig informatie delen met collega’s en hun advies vragen.

Hier meer informatie over de week van de e-health