Minister Bruno Bruins

Het kabinet moet de hoge werkdruk van de Nederlandse huisarts aanpakken, want de rek is er helemaal uit. Huisartsen dreigen te bezwijken onder de werkdruk. Dat schijft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) in een recente brief aan de Tweede Kamer.

Het eerste resultaat van deze noodkreet is dat minister Bruins van Medische Zorg de huisartsenorganisatie heeft uitgenodigd om de problematiek te komen bespreken.
De LHV wijst er in de brief aan de politiek op dat uit nog lopend onderzoek blijkt dat de werklast onverminderd hoog is en huisartsen daardoor een hoge werkdruk ervaren.

“Dit komt niet alleen naar voren tijdens het dagelijkse spreekuur, maar ook bijvoorbeeld in de avond-, nacht- en weekendzorg, bij het terugdringen van administratieve lasten, in de relatie huisarts en de GGZ, bij problemen met het vinden van praktijkopvolging en als je als huisarts werkzaam bent in een achterstandswijk in de grotere steden.”

De LHV schrijft dat er al pogingen zijn ondernomen om de werkdruk te verminderen, maar zonder resultaat. Als gevolg hiervan staat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk.

Volgens de artsenorganisatie is de enige echte oplossing minder patiënten per huisarts, in combinatie met langere consulttijden. Er lopen op dit moment proefprojecten van twee zorgverzekeraars. De eerste resultaten wijzen uit dat de werkdruk vermindert, er flink minder patiënten een doorverwijzing krijgen naar de specialist en tevredenheid van patiënten toeneemt.

Als huisartsen inderdaad minder patiënten toevertrouwd krijgen, betekent dat wel dat er (veel) meer artsen opgeleid moeten worden. In sommige regio’s is het al onmogelijk om vacatures op te vullen, of artsen te vinden voor tijdelijke vervang.

> Lees meer op de website van de Landelijke Huisartsen Vereniging

 

Foto minister Bruins VWS / Phil Nijhuis