Huisarts Rens Henquet

Ruim twintig jaar is Rens Henquet als huisarts werkzaam in Hilvarenbeek. En net zoals de samenleving voortdurend verandert, geldt dat ook voor het werk van de huisarts. Zo heeft de komst van internet de afstand tussen arts en patiënt verkleind.

Door Emmanuel Naaijkens

“Er zijn steeds meer patiënten die, voor ze naar het spreekuur gaan, op internet naar informatie zoeken over hun gezondheidsklachten. Dat is goed want als arts kun je dan beter het gesprek aangaan met de patiënt om inzicht te krijgen in wat er aan de hand kan zijn, wat mogelijke oorzaken zijn. En vooral waar de angst zit.”

“Maar ik moet toegeven, voor ons artsen was het in het begin wel wennen.  En er zit ook een risico aan, dat patiënten op onbetrouwbare sites terecht komen, of zich ten onrechte grote zorgen maken op grond van informatie die ze gevonden hebben. Maar per saldo is die verandering positief, huisarts en patiënt zijn meer gelijkwaardig.”

Patient mondiger

Toen Rens Henquet in 1997 de praktijk van de huisarts Stan Meijer en Luc Marres kwam versterken, was de vanzelfsprekende autoriteit van de huisarts in zijn witte jas al op zijn retour. Patiënten zijn sindsdien alleen maar mondiger geworden en Henquet juicht dat toe. Want in haar ideale beeld is de huisarts een coach voor de patiënt; het zijn gesprekspartners.

Het zag er aanvankelijk niet naar uit dat Rens Henquet (1955) in de voetsporen van haar vader zou treden, die gynaecoloog was in Maastricht. Na de middelbare school keerde ze Limburg de rug toe om in Amsterdam Nederlands (‘een superleuke studie’) te gaan studeren. Na vier jaar lonkte het avontuur en maakte ze op de brommer (!) een maandenlange reis door een reeks Afrikaanse landen.

Ze was al 25 jaar toen ze zich inschreef bij de Universiteit van Maastricht voor de studie geneeskunde. Na zes jaar was ze basisarts en aansluitend deed ze de huisartsenopleiding. Maar in de jaren tachtig en negentig lagen de banen niet voor het oprapen en had ze noodgedwongen de ene na de andere tijdelijke baan tot ze in Hilvarenbeek een vaste stek vond.

Amandelen

Het aantrekkelijke van het vak van huisarts is voor Henquet de relatie die je opbouwt met patiënten en het feit dat geen dag hetzelfde is. Niks geen saaie routine. En het is een beroep dat zich ontwikkelt door nieuwe kennis en inzichten. Om eens wat voorbeelden te noemen. “Bij kinderen was het knippen van amandelen vroeger vrijwel standaard, nu is dat een hoge uitzondering. Bij patiënten met maagklachten ging je ervan uit dat het met stress had te maken. Tegenwoordig weten we door onderzoek dat een bacterie ook de oorzaak kan zijn. En kijk eens wat er veranderd is bij de behandeling van hart- en vaatziekten.”

Gesprekken met patiënten over de noodzaak om te stoppen met roken waren vroeger best lastig, zegt Henquet. Ook omdat artsen in die tijd zelf nog weleens een sigaret wilden opsteken. Dat is anders nu roken min of meer een maatschappelijk taboe is.

Rens Henquet bij de ingang van huisartsenpraktijk De Ypelaer.

Of patiënten nu met andere vragen en klachten bij de huisarts komen, dan in het begin van haar loopbaan, vindt Henquet moeilijk te zeggen. “Je mag daar wel vanuit gaan. Veel onderwerpen zijn nu bespreekbaar waar vroeger over gezwegen werd, mensen zijn daar opener over. Bijvoorbeeld mensen die psychisch vastlopen, of met relatie- of opvoedproblemen. De huisarts is voor veel mensen de vertrouwenspersoon, de drempel is laag en dat is goed. Als we niet kunnen helpen verwijzen we door naar andere zorg- of hulpverleners.”

Technologische vernieuwingen maken het ook mogelijk dat patiënten minder op de tweedelijnszorg (ziekenhuizen) zijn aangewezen. Henquet wijst bijvoorbeeld op hoe patiënten met ernstige diabetes zichzelf eenvoudig, en afgestemd op de persoon, insuline kunnen toedienen. Een praktijkondersteuner kan controleren hoe het gaat met de patiënt. De functie van de huisarts als poortwachter naar de – relatief dure – tweedelijnszorg, neemt alleen maar toe.

Dementie

Een van de grote vraagstukken voor de toekomst is de ouderenzorg. Net als veel andere plattelandsgemeenten vergrijst ook Hilvarenbeek snel. Henquet heeft zich daarom gespecialiseerd in ouderenzorg, in het bijzonder in dementie. “Het beleid van de overheid is dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen, maar dat vraagt in hun omgeving mensen zijn die daarbij kunnen helpen. En het risico is ook dat niet alle ouderen die ondersteuning nodig hebben in beeld zijn, hun situatie is erg kwetsbaar.”

Op vrijdag 23 februari is in cultureel centrum Elckerlyc de Bikse Talkshow met als thema de Huisarts 2.0. Huisarts Rens Henquet is de hoofdgast. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Vanaf 31 januari kunnen bij Elckerlyc digitaal kaartjes gereserveerd worden.

[Dit artikel is ook gepubliceerd in De Hilverbode]

http://www.boekfestival.nl/?p=1677