De omslag van het gebruik van vervuilende energie naar duurzame (groene) energie is een ingrijpende operatie. Ook in sociaal opzicht, want zonder de betrokkenheid van bewoners is de kans van slagen minder groot. Maar hoe pakje dat aan? Hoe geef je bewoners een rol in de energietransitie?*: Hoe kunnen de huizen van het gas af worden gehaald en zo worden aangepast dat ze energieneutraal zijn?

Ir. Petra Hofman doet daar vanuit de wetenschap onderzoek naar. Ze is verbonden aan de Universiteit van Tilburg en heeft pilots onder de naam SMILE opgezet in tien wijken in Tilburg en in dorpen in Midden-Brabant. Ook in Hilvarenbeek (De Elst) en in Esbeek hebben bewoners meegedaan aan die pilots. In de Elst was er een leidende rol voor energiecoöperatie Hilverstroom en in Esbeek was dat de dorps- annex energiecoöperatie. 

Petra Hofman

Geen blauwdruk

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat er vanwege de verschillende samenstelling er maatwerk geboden zodat rekening kan worden met de lokale situatie; er is geen blauwdruk.  

De eerste aanbeveling in het rapport aan de gemeenten is misschien een open deur, maar daarom nog niet minder belangrijk: “Neem inwoners serieus. Let op: bewoners eerst betrekken en ze daarna géén positie geven als het erop aankomt werkt averechts voor draagvlak en betrokkenheid. Wees benaderbaar en transparant voor inwoners.”

Petra Hofman is opgeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven als ingenieur in Techniek & Maatschappij. Ze doet bij onderzoeksbureau Diep onderzoek in de praktijk van maatschappelijke veranderprocessen. Doet daarnaast onderzoek naar de regionale en lokale energie- en warmtetransitie vanuit de universiteit van Tilburg

> Lees hier meer achtergrondinformatie over SMILE

Wat is de energietransitie eigenlijk?
De energietransitie betekent de overgang van stroom uit fossiele brandstoffen zoals gas, kernenergie en steenkolen naar volledig groene energie. Duurzame (groene) energie kennen we nu al vanuit zon, wind, biomassa en water. Het doel van de transitie is om een geheel duurzame energievoorziening te hebben in 2050 in Nederland, die dan voor 100% bestaat uit groene energie. Deze afspraken zijn vastgelegd in het nationale Energieakkoord. [bron: Essent]