Dankzij internet zijn talLogo waar staat je gemeente van gegevens binnen handbereik gekomen. Zo kun je tegenwoordig vanachter je computer bekijken wat de prestaties van onze gemeente zijn, in vergelijking met andere gemeenten. Voor wie van cijfers én hun betekenis houdt, is waarstaatjegemeente.nl een rijke bron van informatie.

Dit zijn de thema’s: Leefklimaat, ruimte en mobiliteit, openbare orde en veiligheid, maatschappelijke participatie, bedrijvigheid en economie, werk en inkomen, onderwijs, jeugd- en jeugdhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en zorg, gezondheid, bestuur en organisatie, gemeentelijke financiën, gemeentelijke dienstverlening, energie en klimaat, en het gemeenteprofiel. Ook vind je op de site de gemeentelijke monitor Sociaal Domein.

De gegevens worden regelmatig ververst, bijvoorbeeld door het CBS dat een van de leveranciers is van al die cijfers. Recent zijn bijvoorbeeld nieuwe cijfers over het aantal allochtonen in onze gemeente op de site geplaatst, In de gemeente Hilvarenbeek wonen 2 procent niet-Westerse allochtonen (b.v. uit Turkije, Syrië, Afghanistan), en 5 procent Westerse allochtonen (b.v. Bosnië, Rusland en ook Indonesië) Ter vergelijking: onze grote buurgemeente Tilburg telt 15 procent niet-Westerse inwoners, en 10 procent Westerse allochtonen.
De website is een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

> Ga hier naar de website.