Ralf Embrechts gast in de Bikse Talkshow.

Diessenaar Ralf Embrechts, een van de gasten in de Bikse Talkshow, is landelijk actief op het gebied van armoede. Hij neemt ons mee in ‘Wat armoede met je doet’, de ‘trends in armoede’ en ook verschillende richtingen om armoede in ons land op te lossen. Belangrijk is daarbij om een samenleving te bouwen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen., is zijn opvatting.

Ralf Embrechts is directeur van de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM) en werkt in de  armste wijken van Tilburg. Hij stond aan de wieg van de Vertrouwensexperimenten in Nederland die experimenteren met meer vrijheid en minder regels in de bijstand.

Wijkteams
Hij legde de basis voor de eerste wijkteams die vooral aanwezig (present) zijn voor en dichtbij de mensen die dat hard nodig hebben. Vanuit die leefwereld probeert hij de systeemwereld te veranderen; soms stap voor stap, dan weer schoksgewijs

Ralf is mede-initiatiefnemer van de Quiet500 (als hobby), waaruit het idee van de Quiet Community’s geboren is, waarin halen-brengen-delen en empowerment centraal staan. ‎Ralf zet zich in voor mensen die tussen wal en schip vallen in hun zoektocht naar de juiste zorg, hulp en (financiële) ondersteuning. Met zijn onorthodoxe aanpak brengt Ralf mensen en organisaties in beweging. “De kloof tussen arm en rijk in Nederland wordt alleen maar groter. Dit zou in zo’n rijk land niet moeten kunnen.”

Quiet … simpel, en het helpt
In oktober 2013 verscheen de eerste Quiet 500, naar een idee van schrijver A.H.J. Dautzenberg. Doel was om veel lawaai te maken voor stille armoede in Nederland. Anders dan in de Quote 500 werden er nu eens niet miljonairs geportretteerd, maar mensen die in een armoedesituatie terecht waren gekomen. Een even simpel als briljant idee.

Nog slimmer was het om deze Quiet 500 op te sturen naar alle miljonairs uit de Quote 500, met het verzoek hun talenten in te zetten om armoede te verzachten. De Quiet Community’s zijn een nieuwe vorm van solidariteit tussen mensen die het goed hebben en het goed kunnen gebruiken. Bewustwording, verzachten en empowerment, daarom draait het bij de Quiet, inmiddels een beweging die op veel plekken in het land groeit, o.a. in Maastricht.

Afgelopen oktober lanceerde de Quiet-beweging het Quiet-fonds, om mensen in het land op te roepen om met vernieuwende ideeën te komen om armoede bij kinderen te voorkomen of op te lossen.