Het aantal 80-plussers groeit. Jan Naaijkens, hier tijdens Elastiek, is van 1919.

Van de Hilvarenbeekse bevolking is dit moment iets meer dan 20 procent 65   jaar of ouder. Het aantal ouderen in de gemeente neemt de komende twee decennia sterk toe en daarmee ook het aantal inwoners met dementie.

Volgens prognoses valt in 2030 ongeveer 27 procent in de categorie ouderen, en tien jaar later is dat al ongeveer 31 procent. Bovendien stijgt het aantal inwoners van Hilvarenbeek dat tachtig jaar of ouder is. Zijn dat er nu ruim 600, in 2040 zijn dat er ongeveer 1500 volgens de prognoses.

Deze sterke vergrijzing heeft op verschillende terreinen consequenties, met name wat betreft zorg en huisvesting. Een aspect dat ook aan de orde komt tijdens de Bikse Talkshow op vrijdag 23 februari dat gaat over de rol van de zorgverlening in de nabije toekomst: de huisarts 2.0

Als gevolg van vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe in Hilvarenbeek. Volgens prognoses van Alzheimer Nederland van ongeveer 200 nu, naar bijna 500 in 2040.

Dementievriendelijk

Wat de zorg voor mensen met een dementie betreft timmert Hilvarenbeek aan de weg als dementievriendelijke gemeente. Er wordt rekening mee gehouden dat in de toekomst meer mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Dat vergt onder meer de inzet van meer mantelzorgers. Gemiddeld staan om elke persoon met dementie drie mantelzorgers. De gemeente ziet graag dat ook ouderen actief bij de samenleving betrokken blijven.

2015 2025 2030 2040
Bevolking 15.040 15.400 15.295 14.650
Hilvarenbeek
65-plussers 3.200 3.800 4.200 4.500
Hilvarenbeek
65-plussers 487.400 597.600 671.200 777.100
Brabant
Bevolking 2.488.800 2.584.300 2.615.200 2.646.100
Brabant

[bronnen: CBS, Planbureau voor de Leefomgeving, hilvarenbeek.nl, RTL Nieuws, provincie Noord-Brabant]

Ouderen blijven tot op hoge leeftijd actief. Foto Emmanuel Naaijkens (c)

 

Lees meer over de Bikse Talkshow