De wifi-generatie’ is het thema van de Bikse Talkshow op vrijdag 15 februari. Een van de gasten is opvoedcoach Eline Weijers. Tv-journalist Pepijn Crone gaat met haar in gesprek over de uitdagingen bij het opvoeden van kinderen in het digitale tijdperk. Deze talkshow is bij uitstek interessant voor vaders en moeders en opa’s en oma’s. Maar iedere andere belangstellende is uiteraard welkom. Kaartjes zijn te bestellen via de website van Elckerlyc.

Eline Weijers heeft een uitgesproken visie op opvoeding: laat als ouders je macht los door op te voeden zonder straffen en belonen en ga uit van een gelijkwaardige verhouding tussen ouder en kind. Zonder het gezag van de ouder tekort te doen. Op die manier groeien kinderen op tot volwassenen met een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, is de overtuiging van Eline, zelf moeder van een zoon.

Eline Weijers opvoedcoach

Veel ouders worstelen met de opvoeding van hun kroost, in het bijzonder waar het gaat om het gebruik van computer, tablet of smartphone. In menig gezin is er veel strijd over ‘schermpjes’. Kinderen willen langer, vaker of andere dingen doen op een schermpje dan dat de ouders goed vinden. ‘Als je nu niet ophoudt met….. dan mag je straks geen schermpje’ is een veelgehoord dreigement richting het kind. Maar geven ouders wel het goede voorbeeld, is het hier niet ook de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet? 

Jeugdervaringen
Ouders lopen volgens Eline Weijers vast omdat ze opvoeden vanuit hun hoofd. “Vanuit normen, eigen jeugdervaringen, wat hoort of wat moet, wat je geleerd hebt of anderen ziet doen. Wat ik zie is dat met name op momenten dat er een gedoetje is met hun kind ouders hun macht gaan inzetten. Ze dreigen met straf, sturen hun kind weg, ontnemen het zijn rechten.”

Ouders beseffen volgens de trainer en opvoedcoach te weinig dat deze aanpak zorgt voor emotionele afstand, onveiligheid en het kind de impliciete boodschap krijgt ‘jij bent niet okay’. “Daarom roep ik van de daken: voed je kind op vanuit gelijkwaardigheid!” 

Eigen praktijk
Eline Weijers, woonachtig in Esbeek, heeft sinds 2014 een eigen praktijk als opvoedcoach met de naam ‘Ouderschap vanuit je Hart’. Ze geeft workshops aan ouders en professionals, en begeleidt ook individuele ouders. Voordat ze zich specialiseerde in opvoedkunde werkte ze als trainer en coach in het bedrijfsleven en ontwikkelingssamenwerking. 

De andere gasten van de derde Bikse Talkshow worden binnenkort bekendgemaakt. Kaartjes kosten zes euro, inclusief een kop koffie of thee. Kaartjes zijn te bestellen de website van Elckerlyc.

Meer informatie over Eline Weijers op haar website www.ouderschapvanuitjehart.nl

Geven ouders zelf het goede voorbeeld met hun mediagedrag?